Burs Ofisi Koordinatörlüğü

Burs Ofisi Koordinatörlüğü, üniversite içi ve dışı kaynaklardan burs alan tüm öğrencilerin burs bilgilerini toplar, bursla ilgili işlemleri yürütür, öğrencilerin burslarda belirtilen koşullara uyup uymadığını denetler, burs veren kurum ve kişilerle iletişim kurar, burs kaynaklarını araştırır ve burs sistemi üzerine öneriler hazırlar.

Lisans öğrencilerine, başarı bursları ile ayni ve nakdi gereksinim bursları verilmektedir. Lisansüstü öğrencilere ise nakdi gereksinim bursları verilmektedir. Burs başvuruları, her akademik yılın başında Burs Ofisi Koordinatörlüğü tarafından alınır. Başvuru için gereken belgeler istenen şekilde koordinatörlüğe iletilmelidir.

Burs çeşitleri, başvuru tarihleri ve başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiler Burs Ofisi Koordinatörlüğü’nden edinilebilir.

 

İletişim
Tel: 0212 359 71 43
Ofis: Güney kampüs, Genel İdare Binası, Giriş Katı
Web: www.bursofisi.boun.edu.tr
E-posta: finaid@boun.edu.tr