Hazırlık Öğrencisi Danışmanlığı

Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin büyük çoğunluğu İngilizce hazırlık eğitimi almaktadırlar. Hazırlık öğrencileri, yeni katıldıkları üniversite ortamındaki süreçler ve destekleyici kaynaklar gibi birçok temel konuyu bilmedikleri için yabancılık hissedebilmekte ve kaygı duyabilmektedirler. Bu dönemde bölümleri ile ilişki kuramadıkları zaman kaygıları daha da artabilmektedir. 

Hazırlık Okulu’na devam eden her öğrenciye, Hazırlık Okulu’ndan bir öğretim elemanı ile öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programında görev yapan tam zamanlı bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisi eş danışman olarak atanır.

Hazırlık Okulu danışmanı, hazırlık programı ile ilgili konularda öğrenciye rehberlik eder. Hazırlık programı süresince, öğrencinin akademik performansını takip eder, gerekli durumlarda İngilizce destek birimlerine yönlendirir.

Lisans programı hazırlık danışmanı ise üniversitenin ilk adımı olan hazırlık yılında öğrencinin bölümüyle bağ kurmasını ve iletişim içinde olmasını sağlar. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere e-posta yoluyla kapsamlı bir “hoş geldin” mesajı göndererek ofis saatlerini paylaşır.

Lisans programı hazırlık danışmanı, hazırlık eğitimi süresince öğrenciyi lisans programıyla ilgili bilgilendirir, üniversite yaşamına uyum sağlamalarına destek olur ve gerekli yönlendirmeleri yapar. Güz döneminde, öğrencilere hazırlık eğitimini bir yarıyılda bitirerek düzen dışı (irregular) olarak bölüme başlamanın avantaj ve dezavantajları konusunda bilgi verir.

Lisans programı hazırlık danışmanı, “Üniversiteyi Tanıma Programı” kapsamında ve akademik yarıyıl içinde, bölüm tanıtım saatleri, tanışma toplantıları gibi çeşitli etkinlikleri ve akran danışmanlığı gibi bölüme özgü uygulamaları düzenler; etkinliklerin hazırlık eğitiminin verildiği tüm kampüslerde gerçekleşmesini sağlar. Öğrenciye bölümde katılabileceği faaliyetlerle (örneğin mezun, meslek hayatından uzman gibi dış paydaşların verecekleri seminerler gibi) ilgili bilgilendirme yapar. Öğrenci kulüplerine katılımı teşvik eder.

Hazırlık Okulu danışmanı ve lisans programı hazırlık danışmanı iletişim ve işbirliği içinde bulunur, öğrenciyi akademik konular dışındaki talep ve sorunlarına yönelik üniversitedeki ilgili hizmet birimlerine yönlendirirler. Danışmanlar, ağır hastalık ve ruhsal sağlığa bağlı durumlar ile engellilik durumlarında konuyu ele alan birimler ve öğrencinin ders aldığı öğretim elemanları ile işbirliği içinde çalışırlar.