Ruh Sağlığı Destek Birimleri

Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi (BÜREM)

Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi (BÜREM) üniversite yaşamları boyunca öğrencilerin psikolojik, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyici nitelikte doğrudan ve dolaylı hizmetler sunar. Başvuran tüm öğrenciler ön görüşmeye alınır ve gereksinimleri doğrultusunda yürütülmekte olan grup çalışmalarına, bireysel danışmanlığa ya da psikiyatrik görüşme gibi çeşitli hizmetlere yönlendirilir. Öğrenciler için üniversite yaşamının ve ortamının niteliğini geliştirme yolunda diğer öğrenci hizmet birimleriyle ve ilgili akademik birimlerle işbirliği içinde ortak çalışmalarda bulunulur. Öğrencilerin gelişimleriyle ilgili konularda seminer, konferans, panel gibi eğitsel etkinlikler düzenlenir. İnternet sayfasında da paylaşılan broşür gibi kaynaklar geliştirilir, yapılan çalışmalar değerlendirilir ve rapor edilir. Sunulan hizmetlerde öğrenci katılımı, gönüllülüğü ve paylaşılan özel bilgilerin gizliliği temel alınır.

İletişim
Tel: 0212 359 7139
Ofis: Güney Kampüs, Mediko-Sosyal 2. Kat
Web: www.burem.boun.edu.tr
E-posta: burem@boun.edu.tr

 

Sarıtepe Öğrenci Destek Birimi (BÜSÖD)

Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Öğrenci Destek Birimi (BÜSÖD), Sarıtepe Kampüsü’nde öğrenim gören öğrenciler için kurulmuştur. Bu kampüste ağırlıklı olarak İngilizce Hazırlık sınıfı öğrencileri barındığından gelişimsel ve önleyici çalışmalara ağırlık verilir. Öğrencilerin sıklıkla karşılaştığı sorunlara yönelik olarak atölye ya da grup çalışmaları düzenlenir, broşür gibi kaynaklar hazırlanır, gereksinim değerlendirmesi yapılır. Öğrencilere kısa süreli bireysel danışmanlık hizmeti verilir. Diğer birimlerle işbirliği içinde kampüsteki öğrenci yaşamının niteliğini artırabilecek çalışmalar yürütülür. Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi (BÜREM) ile işbirliği halinde çalışılır. Özellikle acil durumlarda Mediko-Sosyal Birimi ile işbirliği yapılır. Sunulan hizmetlerde öğrenci katılımı, gönüllülüğü ve paylaşılan özel bilgilerin gizliliği temel alınır.

İletişim
Tel: 0212 359 79 69
Ofis: Sarıtepe Kampüs
Web: busod.boun.edu.tr
E-posta: busod@boun.edu.tr

 

Mediko-Sosyal Psikiyatri Birimi

Mediko-Sosyal’e bağlı Merkez (Revir) bünyesinde hafta içi her gün 09.00–15.30 arası çalışan iki Psikiyatri Uzmanı bulunmaktadır. Uzmanlar mesai saatleri içinde poliklinik hizmeti vermekle birlikte, üniversitemizde ruh sağlığını korumaya yönelik yapılan çalışmalarda görev almaktadırlar. Üniversite içinde gerçekleşebilecek acil psikiyatrik durumlara da ilgili birincil derecede müdahale etmektedirler (Bkz. Acil Ruhsal Durumlar Kılavuzu).

İletişim
Tel: 4440 | Acil1112
Ofis: Güney Kampüs
Web: mediko.boun.edu.tr
E-posta: mediko@boun.edu.tr