TTO

Teknoloji Transfer Ofisi, üniversitenin sanayiye teknoloji transferini sağlayarak ekonomik değer yaratması ve bu değerin üniversiteye geri dönmesi amacıyla Aralık 2012’de kurulmuştur.  Ofis buluşcular, yenilikçiler ve girişimcilere, fikir ve önerilerini fikirden uygulamaya geçirip ticarileştirilmesi, bunun toplumun, ülke ekonomisinin ve üniversitenin faydasına dönüştürülmesi sürecinde destek olur.

 

İletişim

Tel: 0212 359 48 00
Ofis: Güney Kampüs, No: 10
Web: tto.boun.edu.tr
E-posta: tto@boun.edu.tr