Lisansüstü Öğrencisi Danışmanlığı

Danışman; öğrencinin ders programını müfredatın gereklerine ve akademik süreçlere uygun bir şekilde planlamasına, ilgi duyduğu alanlarda seçmeli dersler seçmesine rehberlik eder. Akademik yarıyıl kayıtlarında öğrencinin hazırladığı ders programını akademik performansını da gözeterek değerlendirir, uygun ise onaylar veya gerekli düzeltmeleri yapmasını isteyerek onay için uygun hale gelmesini sağlar. Ders ekleme ve bırakma, dersten çekilme dönemlerinde öğrencinin ders programına ilişkin taleplerini değerlendirir ve uygun bulursa onaylar. Kayıt süreci, danışman onayı olmadan sonuçlanmaz. Danışmanın kayıt, ders ekleme ve bırakma dönemlerinde ulaşılabilir olması sürecin aksamaması açısından önemlidir.

Danışman, bilimsel hazırlık dönemi, tez danışmanı atanması, tez jürisi oluşturulması, yeterlik dönemi gibi akademik programın gereklerine ilişkin süreçleri takip eder; gerekli yönlendirmeleri yapar.

Danışman, öğrencinin akademik konularda sunduğu tüm dilekçelerin ilk değerlendirmesini yaparak, konu hakkındaki açıklamalı görüşü ile beraber bölüme iletir.

Danışman, öğrenciyi akademik konular dışındaki talep ve sorunlarına yönelik olarak üniversitedeki ilgili hizmet birimlerine yönlendirir.  Danışman, ağır hastalık ve ruhsal sağlığa bağlı durumlar ile engellilik durumlarında konuyu ele alan birimler ve öğrencinin ders aldığı öğretim elemanları ile işbirliği içinde çalışır.

Tez danışmanı, öğrenciye tez çalışmasında rehberlik etmek üzere Enstitü tarafından atanan tam zamanlı ve doktoralı öğretim elemanıdır. Tez danışmanı, akademik danışman ile iletişim ve işbirliği içinde olur.